Книга як поліграфічне видання

курсовая работа

ВИСНОВКИ:

Підсумовуючи дану курсову роботу, перш за все необхідно сказати, що відповідно до теми роботи було розкрито низку питань, повязаних з минулим і сучасним книги як поліграфічного видання.

Мета даної курсової роботи передбачала ознайомлення з видами книжкових видань, їх форматами та оформленням, внутрішніми та зовнішніми складовими елементами, опис процесу створення книги як поліграфічного видання, показати, що книга є найдавнішим засобом комунікації.

Відповідно до завдань у перших розділах роботи були розкриті моменти з історії винаходу книгодрукування, початку книгодруку на Русі, сучасні проблеми книги та розглянуті основні поняття поліграфії (способи друкування, матеріали для друку). У третьому розділі курсової роботи було детально описано технологію створення книги, види книжкової продукції, формати книжкових видань, складові елементи книги без яких неможливо охарактеризувати книгу як видання. Аналіз семантичного впливу книги на її оформлення дає змогу уявити весь складний процес виготовлення книги, враховуючи і способи друку, і якість матеріалів для друку, і елементи, які повинні бути у виданні в залежності від його призначення.

Додатки, що є в даній роботі, додаються з метою показати основні формати книг і журналів, а саме: формати листа друкованого паперу, формати готових видань після обрізання з трьох сторін. Показати види верстки з компонуванням ілюстрацій. Показати характеристику книжкових палітурок (номер палітурки, її вид та матеріал для її виготовлення), а також дати визначення деяким поліграфічним термінам.

У кінці хочеться сказати, що перед нами розкриваються нові технології майбутнього і якою буде книга через пів століття сказати важко. Дуже хочеться, щоб надалі книга не втрачала свого комунікаційного значення, бо, на жаль, нові технології помітно витісняють її.

Спостереження показали, що книги, які користуються попитом у читача України, переважно російських видавництв, тому що вони більш естетично оформленні, краще ілюстровані, надруковані на сучасному обладнанні та на якісних матеріалах. Тираж української художньої літератури та навчальних посібників дуже малий, це повязано з недостатньою кількістю українських друкарень, що змушує видавництва замовляти книжки в Росії.

Питання української книги піднімалося неодноразово і на міжнародних науково-практичних конференціях, і на зїздах Верховної Ради України та поки що зрушень ніяких немає. Можливо через декілька років, коли розшириться робота наших вітчизняних видавництв та друкарень, кожен пересічний громадянин України зможе не дорого купувати українську книгу для духовного збагачення і для підвищення свого професійного рівня.

Українська книга - це багатство усього народу, відродивши яку ми піднімемося на вищий рівень світової культури. Не для того наші предки засновували перші друкарні, винайшли різні способи друку, щоб ми, їхні нащадки, занедбали цю величну справу.

Якось, Максим Горький сказав такі чудові слова: “Книга, мабуть, найдосконаліше та найвеличніше диво із усіх див, яке створило людство на шляху своєму до щастя і могутнього майбутнього.”

"right"> Додаток 1 Справочник технолога-полиграфиста: Части 1-6. - М.: Книга, 1981,-1988

Основні формати книг і журналів

Формат листа друкованого паперу (см.) і його доля.

Формат готового видання після обрізання з трьох сторін.

Книги

Журнали

60х90/32

70х90/32

75х90/32

70х100/32

70х108/32

84х108/32

107х140

107х165

107х177

118х165

128х165

128х200

---

---

---

---

---

---

60х84/16

60х90/16

70х90/16

75х90/16

70х100/16

70х108/16

84х108/16

143х200

143х215

169х215

180х215

168х240

168х260

203х260

---

143х215

168х215

---

168х240

168х260

203х260

60х84/8

60х90/8

70х108/8

203х290

218х290

---

203х90

218х290

262х340

"right">

Додаток2 Полянский Н.Н. Основы полиграфического производства. - М.: Книга, 1991.-530с.

"right">

Відкрита верстка

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

__________________

__________________

__________________

__________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

______________

________________

____________

Закрита верстка

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

____________

____________

____________

____________

___________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

Смугова верстка

___________________
___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

Глуха верстка

_________ _________

_________ _________

_________ _________

_________ _________

_________ _________

_________ _________

_________ _________

_________ _________

_________ _________

_________ _________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

Верстка з виходом ілюстрації на поле

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________

Верстка з ілюстраціями на полях

___________

___________

___________

___________

___________

___________

___________

___________

___________

___________

____________

____________

____________

____________

____________

____________

____________

____________

____________

____________

Комбінована верстка

___________

___________

___________

___________

___________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

_________________

_________________

_________________

___________

___________

___________

___________

_________________

_________________

_________________

Додаток 3 Волчек В.Л. Отделка печатной продукции: Учеб. Пособие.- М.: МПИ, 1975.-156с.

"right">

Характеристика книжкових палітурок

палітурки

Вид палітурки

Матеріал для палітурки

1.

Суцільно картонна, обрізна.

Пресшпан та інший картон.

2.

Суцільно картонна мяка, з кантом.

Білий та кольоровий картон.

3.

Суцільнотканинна мяка, обрізна.

Коленкор з підклейкою паперу з внутрішньої сторони.

4.

Суцільно паперова, тверда з кантом.

Картонні сторони, надійний сульфат - целюлозний папір для обкладинок.

5.

Складова, тверда з кантом.

Картонні сторони, корінець із тканини, паперова оболонка.

6.

Суцільно тканинна, мяка з кантом.

Сторони з щільного паперу або тонкого картону, коленкор для зовнішнього обклеювання палітурки.

7.

Суцільно тканинна, тверда з кантом.

Картонні сторони, коленкор, ледерин, арматована тканина.

8.

Складова, тверда з кантом.

Картонні сторони. Дві тканини різні за кольором і фактурою (для сторін та корінця).

9м.

Пластмасова, мяка.

Еластичний пластмас.

9нж.

Пластична, напівжорстка.

Шар еластичного пластика та шар жорсткого пластикату.

9ж.

Пластмасова, жорстка.

Сторони картонні, два шари еластичної пластмаси.

Додаток 4 Краткий справочник книголюба./Сост. и общая ред. А.Э. Мильчина. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Книга, 1984.-480с., ил.

"right">

Короткий словник поліграфічних термінів

Авантитул - перша, яка називається вихідною, сторінка, що передує титульному листу. На авантитулі розміщують деякі вихідні дані: назва видавництва, місто та рік видання, назва серії, організації, від імені якої випустили видання, або друкують якийсь текст (лозунг, крилату фразу і т. д.) або зображення (в основному вид, марку).

Анотація - коротка характеристика твору чи видання, що дає уяву про його тематичний зміст, читацьке призначення або інші особливості. Друкується анотація на звороті титульного листа або на суперобкладинці.

Закладка представляє собою стрічку (у більшості випадків шовкову сплетену), що наклеюється на верхню частину корінця книжкового блока. Це, так званий, допоміжний елемент книги. Закладка повинна трішки виглядати з книжки (знизу). Вона відіграє службову роль в період читання книги. Закладку, як правило, мають книги, що видані до ювілею. Вони присутні в ділових щоденниках або записних книжках.

Зміст - перелік розділів, частин, параграфів твору із вказаними початковими сторінками. Зміст полегшує користування виданням. Допомагає ознайомитись зі змістом твору перед читанням. У наших вітчизняних книгах, як правило, зміст друкують у кінці, але зручніше для читача розміщувати його на початку, перед текстом, після титульного листа.

Зноска - розміщена у кінці смуги підрядкова примітка або підрядкове бібліографічне посилання.

Індекс класифікації являє собою буквене або цифрове позначення відділу, підвідділу, групи, до яких повинна відноситися за своїм змістом книга у книжковому магазині або в бібліотеці. Цифри та знаки, що знаходяться зверху і знизу на звороті титульного листа - це і є класифікаційні індекси. Зверху бібліотечно-бібліографічний, знизу - книготорговий. Індекс класифікації полегшує класифікацію і розстановку книжок на полицях книгарень чи бібліотек. Проставлений читачем на бланку індекс класифікації допомагає бібліотекарю швидше знайти замовлену книгу.

Колон лінійка - являє собою лінійку того чи іншого малюнку (тонку, подвійну, орнаментовану), що розміщується зверху смуги.

Колонтитул - розташований зверху смуги й представляє собою рядок тексту з прізвищем автора або назвою книги, або назвою окремих частин або розділів книги. Призначення колонтитула - полегшити читачеві користування книжкою.

Колонцифра - слугує для послідовної нумерації сторінок книги. Розміщується вона, в залежності від стиля оформлення видання, на верхньому або нижньому полі сторінки, посередині або збоку.

Контртитул - ліва сторінка розвернутого титульного листа. У багатотомному виданні на контртитулі розміщуються дані, що відносяться до усього видання (відведена права сторінка призначена для даних про саме цей том).

Накидний форзац застосовується для книжкових блоків, що скомплектовані вкладкою. Накидний форзац являє собою два листка такого ж формату, що й приклеєний, які сфальцьовані разом в один згин. Зовні по згину цей зошит склеюється стрічкою тканини завширшки 40 мм. У підготовлений таким чином форзац вкладають скомплектований блок і пришивають його разом з форзацом.

Норма - це коротка, а частіше скорочена назва видання, або прізвище автора, або номер друкарського замовлення, які розміщуються на нижньому полі першої сторінки кожного зошита (як правило на кожній 17-й або 33-й сторінці) для контролю за комплектуванням зошитів в екземпляри видання (щоб випадково туди не потрапили зошити іншого видання). Нормі передує сигнатура. Разом вони полегшують контроль при процесах брошурування.

Покажчик - довідково-допоміжний текст, що допомагає читачеві навести довідки, розшукати у виданні інформацію про обєкт чи предмет, який цікавить.

Делись добром ;)